Hur ligger det till?

Efter ett långt uppehåll med vår gymnastik där vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer planeras nu lättnader av restriktionerna. Det kommer att ske i fem etapper. Det är ännu osäkert att i nuläget besluta hur höstterminen kommer att se ut. Vi får fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer och återkomma. När vi börjar igen kommer samma tider att gälla som tidigare.

Close-up Photo of White and Pink Plants

Skärpta råd i Halland och anpassningar i våra verksamheter

Från och med 3 november gäller skärpta allmänna råd i Halland. Beslutet kommer från Folkhälsomyndigheten efter samråd med Region Halland. Här kan du läsa vad som gäller och vilka anpassningar som vi gör i de kommunala verksamheterna.

Beslutet gäller till och med den 24 november 2020, men kan komma att förlängas. 

Vad innebär de skärpta råden?

De skärpta allmänna råden innebär att du som vistas i Halland uppmanas att: 

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek. 
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 
 • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. 

Allmänna råd som rör verksamheter och arbetsplatser: 

 • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Begränsning för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändras också från 300 till maximalt 50 deltagare. 

Anpassningar i kommunens verksamheter 

Kommunerna i Halland har kommit överens om en gemensam hållning när det gäller de skärpta råden i vår region. Den gemensamma halländska linjen är restriktiv, vilket innebär att många kommunala verksamheter stängs under perioden. Ishallar, idrottsanläggningar och muséer kommer exempelvis att hållas stängda. Vi gör detta för att undvika att människor möts utanför den egna familjen. På så sätt hoppas vi kunna bromsa den snabba smittspridningen. Vilka kommunala mötesplatser som stängs och vilka som håller öppet ser du på sidan.

För de som arbetar i kommunerna är hållningen densamma: Många av våra medarbetare måste fysiskt vara på jobbet, men vi vill att så många som möjligt arbetar på distans. Möten, konferenser och utbildningar skjuts upp eller ställs om till digitalt. Fysiska möten och tjänsteresor görs bara i undantagsfall. 

Genom att kommunerna i Halland tillsammans agerar på samma sätt hoppas vi att smittspridningstakten kan bromsas. 

Kom ihåg: de uppoffringar vi gör var och en av oss just nu, kan begränsa de allvarliga konsekvenser som smittan kan få.

Följande kommunalt drivna verksamheter kommer att stängas: 

 • Idrottsanläggningar både inne och ute, undantaget föreningsdriven träning för unga upp till 15 år. Ombyte uppmanas ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum
 • Bibliotek som mötesplatser. Biblioteken har enbart samhällsinformation samt utlåning och återlämning av böcker och media
 • Kulturenheter som till exempel teater och konsthall
 • Kulturskolan ställer in mycket av sin undervisning under denna period
 • Turistinformation sker enbart digitalt
 • Mötesplatser för unga genomför aktiviteter enbart digitalt
 • Mötesplats för seniorer genomför aktiviteter enbart digitalt
 • Öppen förskola

Mer information om kommunens kultur och fritidsverksamheter

Vid samtliga undantag för ungdomar upp till 15 år, gäller att vårdnadshavare eller medföljande vuxen ska hämta och lämna barnen utanför.

Verksamheten i Kungsbacka badhus och Fjärås simhall bedrivs av extern leverantör. Uppdaterad information om anpassningar i badhus och simhall hittar du på www.medley.se

Som arbetsgivare gör Kungsbacka kommun följande anpassningar:

 • Möten, konferenser, utbildning och motsvarande genomförs digitalt eller skjuts fram. Fysiska möten genomförs endast i undantagsfall.
 • Tjänsteresor genomförs endast i undantagsfall.
 • Vi förväntar oss att de som har möjlighet att arbeta på distans gör det. Vilka uppgifter som kan och ska lösas på distans, av vem och när bestäms i dialog med närmaste chef.

Dessa ställningstaganden gäller under samma period som de lokala råden gäller i Halland.

Exempel på verksamheter som kommer att hållas öppna tills andra beslut fattas: 

 • För- och grundskolor
 • Gymnasieskola
 • Kungsbacka direkt

Medlemsvillkor och Integritetspolicy

Till alla våra gamla och nytillkomna medlemmar:

Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla
ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25
maj 2018 kommer personuppgiftslagen att ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR),
vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat
medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina
personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den
här: Integritetspolicy