Välkommna till vårterminen 2020!

Vi får två nya ledare denna termin då Carina kommer att vara tjänsteledig. Marie Gustafsson och Christina Fardell har lovat att ta hand om Carinas grupper.
Vi välkommnar Marie och Christina som kommer att ha Core och Pilates som tidigare.
Vi önskar också Carina lycka till och välkommen tillbaka hösten 2020.
Inge-Marie har lovat att ha kvar måndagar som vi tackar för.
 
Terminen slutar vecka 17.
Kostnaden för hela terminen ligger på 400kr.
Lars, Anna, Elisabeth, Lena, Anita och Christina
 

Medlemsvillkor och Integritetspolicy

Till alla våra gamla och nytillkomna medlemmar:

Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla
ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25
maj 2018 kommer personuppgiftslagen att ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR),
vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat
medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina
personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den
här: Integritetspolicy