Ny termin!

Nu börjar vi vår gymnastisk igen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionala rekommendationer for Region Halland.

Om du har symptom som snuva, hosta, feber eller annat, stanna hemma. Håll avstånd till varandra. Dela inte utrustning med andra. Ha god handhygien.

Tid och plats i enlighet med detta anslag. Medtag gärna egen matta. Välkomna att delta!

Styrelsen

Medlemsvillkor och Integritetspolicy

Till alla våra gamla och nytillkomna medlemmar:

Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla
ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25
maj 2018 kommer personuppgiftslagen att ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR),
vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat
medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina
personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den
här: Integritetspolicy